ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

pavloczkibela.hu

Üdvözölöm a Pavlóczki Béla (Jogtulajdonos) által üzemeltetett weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a pavloczkibela.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás használatának feltételeit a vásárló (a továbbiakban: Felhasználó) számára.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ:

Név: Pavlóczki Béla e. v.
Székhely: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 33.
Levelezési cím: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 33.
Képviselő neve: Pavlóczki Béla
Nyilvántartási szám: 32566895
Bejegyző bíróság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Járási Hivatala Okmányirodai Osztály
Adószám: 66196314-1-28
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank (Észak-dunántúli Régió, Kapuvári fiók)
Számlaszám: 11737090-20035011
E-mail cím: level@pavloczkibela.hu
Telefonszám: +36-30-238-75-41
Tárhelyszolgáltató neve: Terpola Web&Marketing
Tárhelyszolgáltató címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 14.
Tárhelyszolgáltató email címe: terpola@terpola.hu

2. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Jogtulajdonos a Honlapon publikálja tudományos kutatási eredményeit, valamint üzleti tevékenysége során könyvének értékesítését folytatja. A Jogtulajdonos az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

3.1. Igénybevétel feltételei

3.1.1. Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

3.1.2. Szerzői jogok

A www.pavloczkibela.hu honlapon található tartalmak a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Jogtulajdonos jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű jogokkal rendelkezik.

4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

A Jogtulajdonos tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a Felhasználók személyes adatait. A honlapon megadott adatokat bizalmasan kezeli, figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre, és harmadik személynek nem adja át. A Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A vásárlás menete:

4.1. Legyen szíves kitölteni a „Megrendelés” fül alatt található mezőket, majd kattintson a „Megrendelem” gombra.

4.2. A szállítási és csomagolási költség Magyarország területén belüli cím esetén, mennyiségtől és távolságtól függetlenül 1250 forint. Győr-Moson-Sopron megyében előzetes egyeztetést követően lehetőség van az áru személyes átvételre is.

4.3. A Felhasználó a „Számlázási adatok” felületen is adja meg a kért információkat. A szállítás a Felhasználó által megadott címre történik. A „Megjegyzés” rovatban további kiegészítések megtételére is van lehetőség. Külföldi címre történő megrendelések esetén a Jogtulajdonos a Felhasználóval e-mailben vagy telefonon külön egyeztet az esetlegesen felmerülő többletköltségek kapcsán.

4.4. A Jogtulajdonos a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben ezen idő alatt a visszaigazolás nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül a vásárlási kötelezettség alól.

4.5. A Jogtulajdonos a termékeket a megrendelést követően utánvétes fizetéssel, a Csomagpont Kft. segítségével, futárral juttatja el a Felhasználóhoz. A Csomagpont Kft. központi vevőszolgálata munkanapokon 9-16 óra között érhető el a +36 30 563 3641 telefonszámon, az info@pakk.eu
e-mail címen, illetve a www.pakk.eu honlapon. A munkanapokon 14:00 óráig beérkezett megrendeléseket általában még aznap átadja a Jogtulajdonos a szállítást végző cégnek, mely a következő 1-2 munkanap alatt kiszállítja a terméket.

4.6. A Felhasználó egyedi, személyes dedikációval is megvásárolhatja a terméket, amennyiben kitölti a „Megjegyzés” rovat megfelelő részét, de mindez nem kötelező eleme a tranzakciónak. Ebben az esetben viszont a Felhasználó nem gyakorolhatja a tranzakciótól való elállási jogát.

4.7. A Jogtulajdonos ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 30 238 75 41, mely munkanapokon 9 és 16 óra között érhető el. Központi e-mail cím: level@pavloczkibela.hu.

4.8. A továbbiakban felmerülő kérdések, problémák esetén kapcsolatba kell lépni a Jogtulajdonossal, a megadott elérhetőségek valamelyikén.

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag Felhasználókra vonatkoznak. A Felhasználó a szerződéstől az áru kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben a Jogtulajdonos a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A Felhasználó az átvétel dátumát a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke alapján tudja igazolni. Az esetleges sérülések, rongálódások során a Jogtulajdonos követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A terméknek a Jogtulajdonos címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Jogtulajdonosnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

6.1. Kellékszavatosság

Hibás termék esetében haladéktalanul jelezze kifogását a Jogtulajdonos ügyfélszolgálata felé.

6.2. Jótállás

A termék nem található meg a kötelező jótállásról szóló 151/2003. Korm. rendelet hatálya alá tartozó áruk között.

7. PANASZÜGYINTÉZÉS:

7.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7. Postacím: 9002 Győr,
Pf.: 311. Telefonszám: +36 96 795 950, Fax: +36 96 795 955 E-mail: fogyved_nydf_gyor@nfh.hu

7.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
Telefon: 06 96 520 202
Fax: 06 96 520-218
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

7.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

8. ADATVÉDELEM

A személyes adatok kezelése és feldolgozása során a Jogtulajdonos különös gondot fordít a mindenkori Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. A Felhasználók személyes adatait a Jogtulajdonos harmadik fél részére semmilyen célból vagy okból át nem adja. Megrendelés esetén azonban az ügyfél szállítási címét és telefonszámát a futárnak továbbítja, mivel ez elengedhetetlen a kézbesítés érdekében. A megrendelés során csak olyan adatokat kérünk, - név, cím, telefonszám, amely szükséges a számla kiállításához, a megrendelt árucikk kiszállításához. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén a Jogtulajdonossal szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-nál (NAIH) eljárást indíthat, vagy bíróság előtt eljárást kezdeményezhet.

A NAIH elérhetőségei:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

9. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, erről a Felhasználót a Jogtulajdonos a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja. Felhasználóval kötött szerződés hatálya alatt a Felhasználó az ÁSZF módosítása esetében jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2015. november 9.