ADATVÉDELEM

A személyes adatok kezelése és feldolgozása során a Jogtulajdonos különös gondot fordít a mindenkori Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. A Felhasználók személyes adatait a Jogtulajdonos harmadik fél részére semmilyen célból vagy okból át nem adja. Megrendelés esetén azonban az ügyfél szállítási címét és telefonszámát a futárnak továbbítja, mivel ez elengedhetetlen a kézbesítés érdekében. A megrendelés során csak olyan adatokat kérünk, - név, cím, telefonszám, amely szükséges a számla kiállításához, a megrendelt árucikk kiszállításához. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén a Jogtulajdonossal szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-nál (NAIH) eljárást indíthat, vagy bíróság előtt eljárást kezdeményezhet.

A NAIH elérhetőségei:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

9. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, erről a Felhasználót a Jogtulajdonos a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja. Felhasználóval kötött szerződés hatálya alatt a Felhasználó az ÁSZF módosítása esetében jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2015. november 9.